Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op een drietal elementen: economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Profit

VastBeter heeft ervaring met het integreren van MVO-beleid binnen organisaties waarbij de samenvoeging van MVO-elementen met de primaire processen juist leidt tot betere economische resultaten voor de organisatie.

People

VastBeter heeft integriteit, transparantie, betrouwbaarheid en respect hoog in het vaandel staan en investeert in relaties voor de lange termijn. Dit betekent dat VastBeter niet alleen voor haar opdrachtgevers op deze wijze handelt, maar dat deze handelswijze eveneens wordt toegepast bij de partijen aan de andere kant van de tafel.

Planet

Duurzaamheid is meer dan alleen het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Het is een manier van denken en handelen die inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van VastBeter.

VastBeter draagt duurzaamheid uit door opdrachtgevers te stimuleren om duurzaamheidsverbeteringen toe te passen. Deze verbeteringen kunnen van toepassing zijn op het slimmer benutten van leegstaande ruimten, het anders faseren van een ontwikkelingstraject, het aanbrengen van centrale voorzieningen in winkelcentra die in de toekomst gemeengoed zullen zijn, goed nadenken over bereikbaarheid, parkeerplaatsen en fietsstallingen, het afsluiten van “groene” huurovereenkomsten, e.d.

Met zowel de huurder als de verhuurder om tafel is het mogelijk om elkaar te vinden in zowel de verdeling van de benodigde duurzame investeringen als ook die van de bijbehorende opbrengsten (c.q. lagere (service)kosten).

Services

Interim Management

Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Assetmanagement

Consultancy en partiële of volledige uitbesteding van het assetmanagement (belegger) dan wel het vastgoedbeheer (retailer).

Projectverhuur

Aan- en verhuur van (her)ontwikkelingsprojecten inclusief (tijdelijke) relocaties, uit- en afkoop.

Aan- en verhuur

Het al dan niet tijdelijk aan-, onder- en wederverhuren van winkelruimten.